TÖMER 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Kurs Kayıtları İçin Gerekli Belgeler / The English (Dpu-Tomer Has Started A New Registration Period) / Pусский (Он Начал Новую Период Регистрации)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Kurs Kayıtları

Kayıt için gerekli belgeler:

1- Pasaport / Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı

2- Öğrenim Vizesi / İl Göç İdaresi Müdürlüğü adres bilgisi

3- Banka dekontu (Tömer 2020-2021 yılı kayıt ücreti peşin toplam 4.000 TL’dir. Kayıt esnasında ödenir. Taksitli ödeme için toplam 5.000 TL olup ilk kayıtta 2.000 TL'nin yatırılması gerekmektedir. Kalan tutar ise 3 eşit taksit halinde takip eden aylarda ödenir.)

 

*Ülkemize turist vizesi ile giriş yapanların TÖMER’e Türkçe kurs kaydı için öncelikle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi TÖMER’den ACCEPTANCE (Kabul Belgesi) almaları gereklidir.

*Öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi TÖMER’den ACCEPTANCE (Kabul Belgesi) aldıktan sonra ülkelerindeki Türk Büyükelçiliklerine başvurarak “ÖĞRENİM VİZESİ” almalıdır.

*Acceptance (Kabul Belgesi) 2.000 TL karşılığında verilmektedir. Bu ücret daha sonra kesin kayıt sırasında kurs ücretinden düşülecektir.

 

Banka Adı ve Hesap Numarası:

BANKA ADI                           : Ziraat Bankası Kütahya Şubesi

IBAN NUMARASI-TL Hesabı: TR15 0001 0001 7935 0644 6650 14

Ödeme yapılırken dekontun açıklama kısmına;

Adınız

Soyadınız

Pasaport No/Kimlik No

Telefon No belirtmeniz gerekir.

 

Центр турецкого языка (ТОМЕР) при

УНИВЕРСИТЕТЕ ДУМЛУПЫНАР

Объявляет повторный набор слушателей подготовительного (турецкого) курса на 2020-2021 учебный год

необходимые документы для регистрации:

1. деконт из банка о внесении регистрационного взноса

2. студенческая виза

3. фотография

* Обучение в Центре турецкого языка при университете Думлупынар на 2020-2021 учебный год и составляет 4.000 турецких лир.)

* Вьехавшие граждане других стран с туристическими визами для регистрации на подготовительные курсы в первую очередь должны приобрести в ТОМЕРе документ о приеме в университет.

* Лица получившие  документ о приеме в ТОМЕРе при университете Думлупынар

Должны получить студенческую визу в посольствах или консульствах Турецкой республики своей стране.

* Документ о приеме выдается за 2.000 турецких лир. Сумма затем вычитается из общей платы на турейкий курс.

* Сертификат об окончании подготовительного турецкого курса выданный ТОМЕРом при университете Думлупынар имеет правовую силу во всех университетах Турции.

Название банка и номер счета:

Название банка: Филиал банка Ziraat в Кютахья

IBAN номер: TL-счет   : TR15 0001 0001 7935 0644 6650 14

Счет в долларах США: TR85 0001 0001 7935 0644 6650 15

 

University of Kütahya Dumlupınar

TÖMER 2020-2021 Academic year Turkish course registrations

Necessary documents for registration:
1- Bank receipt showing payment for registration.
2- Education visa
3-Passport
* Fee for Kütahya Dumlupınar University-Tömer 2020-2021 Academic year Turkish course is 4.000 TL .

*Those who visit our country with tourist visa should get ACCEPTANCE for Turkish course registration from Dumlupınar University.

* After getting the ACCEPTANCE, students should get student visa from Turkish embassies in their native countries.

* Fee for acceptance is 2.000 TL. This amount will be reduced from the course fee at the time of registration.

* With the Turkish proficiency certificate given by Dpü-Tömer, students are exempted from Turkish examinations during under graduated, post graduated and Phd studies in all Turkish universities.

Bank Name and Account Number:

Bank Name: Ziraat Bankası Kütahya Şubesi

IBAN NUMBER

TL Account    : TR15 0001 0001 7935 0644 6650 14

USD Account : TR85 0001 0001 7935 0644 6650 15

 

Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, Pazar