Hakkımızda

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçenin öğretilmesi için kurslar düzenlemek ve kurslar neticesinde Türkçe seviyelerini ölçmek için sınavlar yapmak üzere Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 24/04/2013 tarih ve 101.04-2661 sayılı yazısı ve Resmi Gazetenin  05/08/2013 tarih ve  28729 sayılı ilanıyla kurulmuştur.

Merkez, faaliyetlerini Üniversitemizdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölümünün akademik desteğiyle yürütmektedir.

Son yıllarda ülkemize öğrenim görmek için gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısında artış gözlenmektedir. Bu artış üniversitemize de yansımaktadır. Gelen yabancı uyruklu öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim-öğretim görecek kadar Türkçe bilmemektedir. Merkezde, bu öğrencilere eğitim-öğretim görecek kadar Türkçe öğretmek için kurslar düzenlenmektedir. Ayrıca Türkçe bilen yabancı uyruklu öğrenciler için de seviyelerini ölçmek için sınavlar yapılmakta ve Türkçe bildiğine dair belge verilmektedir. Böylece merkezin kurulması, sadece birkaç bölümde değil; üniversitemizin hemen her bölümünde eğitim-öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

Merkez, üniversitemizdeki Türk Dili ile ilgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeylerde öğrenim gören öğrencileri Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yönlendirmeyi ve ilgili öğrencilerin araştırmalarını desteklemeyi de planlamaktadır. Bu bölümlerdeki öğrenciler için yabancılara Türkçenin öğretilmesi konusunda kurslar düzenlemek ve başarılı olanlara sertifika vermek de merkez faaliyetleri arasındadır.

Ayrıca gerekli anlaşmalar sağlanarak farklı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim görmek için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için de merkezimizde Türkçe kursları düzenlenmektedir.

Merkezde, Türkçeyi ana dili olarak kullananlar için çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Kütahya’daki resmî ve özel kurumlardan zaman zaman kendi çalışanları için diksiyon kursları düzenlenmesi yolunda talep gelmekte ve bu talepler de merkezimizde değerlendirilmektedir.

İlerleyen dönemlerde Türkçe dışındaki dillerde de hem akademik personel için hem de öğrenciler için çeşitli seviyelerde ve çeşitli amaçlara yönelik olarak kurslar düzenlenmesi düşünülmektedir.

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi değişik ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçeyi öğrenme ve üniversiteye alışma sürecini en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan, Türkçe ile ilgili çeşitli kurslar düzenleyen, Türkçe konusunda üniversite ile şehirdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğine katkıda bulunan bir birimdir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında faaliyet göstermektedir ve merkezin faaliyetlerine yetecek kadar derslik ve oda bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, Cumartesi