Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Sertifika Programı Hakkında

KDPU TÖMER, Türk dili ve kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzman yetiştirebilmek amacıyla “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” sertifika programı düzenleyebilir. Bu programa Üniversitelerin ilgili fakültelerindeki Dil ve Edebiyat Bölümleri (Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı/Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil ve Edebiyatı (İngiliz Dili ve Edebiyatı vb.), Mütercim Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça vb.) ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezun ya da lisansüstü öğrencileri katılabilir.

Sertifika programı 60 saatlik (45 saat teorik, 15 saat uygulama) teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Teorik derslerin sona ermesinden sonra her bir kursiyer en az bir kere daha önce belirlediği bir konuda materyallerini de kendisinin oluşturduğu bir ders anlatımı yapar. Program sonunda 50 sorudan oluşan teorik sınav yapılır. Teorik sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Sertifika başarı puanı kursiyerin uygulamadan aldığı puanın %60’ı, teorik sınavdan aldığı puanın %40’ı alınarak hesaplanır. Sertifika için başarı notu 65 puandır. Teorik derslerde devam zorunluluğu teorik ders saatinin %85’idir. Uygulama derslerinde devamsızlık hakkı yoktur. Devam şartını sağlamayan kursiyerler uygulama derslerine ve sertifika sınavına alınmazlar. Devam ve başarı puanı şartını alamayan kursiyerlere sertifika verilmez.  

Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2019, Perşembe